شماره آگهی : 296319

ثبت شرکت

شماره تماس : 09123865076

شرکت سازماني است که حداقل بين دو شخص حقيقي يا حقوقي تشکيل مي شود
ثبت شرکت طبق قانون ثبت شرکتها به تنهايي امکان پذير نمي باشد در طي مراحل ثبت شرکت در مرحله اخر شخصيت مستقلي به اسم شخص حقوقي شکل ميگيرد که داراي حقوق و تعهداتي است و هريک از اعضاي شرکت در راستاي اهداف شرکت تجارب و اندوخته هايي از تجارب و سوابق خود را با خود به شرکت مي آورند.
علت ثبت شرکتها
شخصيت هاي حقيقي (فرد بدون شرکت)
شخصيت هاي حقوقي (شرکت ثبت شده)
از دلایل دیگر ثبت شرکتها می توان اشاره کرد به :
الزام دولتي ، امنيت قانوني ،سابقه رسمي ،نمايندگي ،تعيين صلاحيت ،امنيت مخاطب ،سرمايه انساني.
هدف و انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد که در ان ثبت شرکتها توسط افراد صورت ميپذيرد. ثبت شرکت میتواند براي افراد مزيت هايي را در برداشته باشد که افراد با اقدام هاي انفرادي امکان دارد که نتوانند به ان ها دست
دو تعریف مهم ثبتي براي شخصيت ها وجود دارد:
پيدا کنند يا دستيابي به ان ها براي فرد دشوار باشد.
دلايل ديگري هم براي اقدام به ثبت شرکتها توسط افراد وجود دارد که عبارتند از:
تامين سرمايه بيشتر
رسميت بخشيدن به روابط بين شرکا : از انجا که تمام صورت جلسات تاسيس شرکت و اساسنامه ان در اداره ثبت شرکتها به ثبت مي رسد يک سند رسمي به حساب مي ايد.
به دست اوردن اعتبار بيشتر
تامين اعتبارات بانکي بيشتر از طريق بانکها و موسسات مالي
توسعه سريعتر کسب و کار, امکان استفاده بيشتر از فرصت هاي تجاری, استفاده از مزاياي شخصيت مستقل شرکت .
ثبت شرکت
  • طراحی سایت حرفه ای

    با طراحی سایت حرفه ای می توانی کسب و کارت را متحول کنی . سایت حرفه ای می تواند میزان بازدید سایت را بالا ببرد و فروش را افزایش دهد . طراحی سایت حرفه با وب برتر حتما روی لینک زیر کلیک کن و اطلاعات دریافت کن

    webbartar.com

راهنمای ثبت آگهی رایگان | ثبت آگهی رایگان