شماره آگهی : 324540

من فاطمه هستم دختر آخرین پیامبر خدا

شماره تماس : 09113001051

این کتاب درباره زندگینامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهم تار بو تولد تا زمان شهادت و خطبه معروف فدکیه است که با مقدمه دکتر محمد قنبری و به قلم استاد امیرپور نگارش یافته و سایر نویسندگان در این مسیر معنوی همکاری مستمر داشتند

خدمات سئو