شماره آگهی : 325710

کتاب نقش ادیان و مذاهب در حکومت های ایران

شماره تماس : 09126007580

کتاب نقش ادیان در حکومت های ایران از ماد تا پهلوی به تاثیر ادیان و مذاهب در راهبرد حکومت ها پرداخته است.

خدمات سئو