شماره آگهی : 326012

خریدار کتاب خطی و اسناد قدیمی

شماره تماس : 09131700265

مجموعه مرمتکده هنر خریدار انواع کتاب خطی قدیمی اعم از خریدار کتاب خطی خریدار کتاب قدیمی خریدار قران خطی خریدار پاکت نامه تمبردار قدیمی و خریدار قطعه خط خوشنویسی قدیمی خریدار تابلونقاشی قدیمی خریدار عکس قدیمی و خریدار اسناد قدیمی و خریدار قباله قدیمی و .... می باشد . جهت فروش کتاب خطی و فروش اسناد قدیمی با کارشناس خرید مجموعه مرمتکده هنر تماس حاصل فرمایید. در کمتر از 24 ساعت کتاب قدیمی و اسناد قدیمی شما کارشناسی و قیمت گذاری شده و در صورت توافق خرید به صورت نقدی انجام خواهد گرفت.