شماره آگهی : 326410

کتاب نانو فولرن و باکی بال ها (دکتر افشین رشید)

شماره تماس : 09198162769

کتاب نانو فولرن و باکی بال ها (نویسنده دکتر افشین رشید) برای دانلود رایگان و مشاهده پیش گفتار کتاب به وبسایت رسمی نویسنده کتاب (دکتر افشین رشید) مراجعه کنید.
www.electronic-tarfand.blog.ir