شماره آگهی : 326673

فروش ارزان سم موونتو

شماره تماس : 09192799985

فروش ارزان سم موونتو


حشره کش عالی با ویژگی انتقال از برگ به برگی دیگر

مانع از ساخت آنزیم استیل کوانزیم کربوکسیلا

. مانع تخمک گذاری و باروری حشرات ماده
و..

... با ما در تماس باشید