شماره آگهی : 327912

همکاری با مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار

شماره تماس : 09106602049

همکاری با مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار عمران و معماری پایه یک وارشد نظارت و اجرا جهت هیئت مدیره
تلفن تماس:44005632-44964873
همراه:09106602049 امرائی