شماره آگهی : 328307

فروش قبر در ابن باویه شهر ری

شماره تماس : 09371876261

یک قطعه قبر واقع در ابن باویه شهر ری موقعیت عالی قدیمی زیره قیمت قابل تبدیل شده به ۳ طبقه