شماره آگهی : 328321

بچه گربه پرشین واسکاتیش

شماره تماس : 09191313027

پرورش و فروش گربه های اشرافی و اصیل انواع گربه پرشین عروسکی چینچیلا سیلور وارداتی سوپرفلت سفید چشم ابی واسکاتیش فولد انفولدو.