شماره آگهی : 328524

قبر قطعه66 هفتاد ميليون

شماره تماس : 09121373708

قبر قطعه 66 با سند دوطبقه قابليت سه طبقه شدن دارد.قبر خالي و كسي دفن نشده.نزديكترين قطعه به مترو و ايستگاه اتوبوس و تاكسي.بسيار سر سبز اولين قطعه بعداز ورودي درب اصلي بهشت زهرا ميباشد.بخاطر نياز مالي پايين تر از قيمت بهشت زهرا ميفروشم.كسي زير دويست سيصد ميليون نميفروشه ولي من بهترين قطعه بهشت زهرا رو 70 هفتاد ميليون تومان ميفروشم.
شماره تماس 09121373708