شماره آگهی : 328526

فروش قبر فوری

شماره تماس : 09361490075

سلام دوقطعه قبر در بهشت زهرا در قطعه 21کنار مزار شهید طالقانی و باقدمت 43ساله آماده 3طبقه شدن و سند دار

شماره تماس : 09361490075