شماره آگهی : 328547

فروش قبر در قطعه 66

شماره تماس : 09030388277

فروش فوری
قبر سه طبقه و جنب مترو می‌باشد
09030388277