شماره آگهی : 328550

گردگیرپلوس نیسان

شماره تماس : 09136005049

گردگیر پلوس نیسان:

ایکس تریل سمت چرخ
ایکس تریل سمت گیربکس
تینا سمت چرخ
تینا سمت گیربکس
ماکسیما سمت چرخ
ماکسیما سمت گیربکس
رونیز سمت چرخ
رونیز سمت گیربکس- میل باریک
پیکاپ سمت چرخ
پیکاپ سمت گیربکس-میل باریک
پیکاپ سمت گیربکس-میل کلفت
قشقایی سمت چرخ
قشقایی سمت گیربکس
مورانو سمت چرخ
مورانو 2010 به بالا سمت گیربکس
مورانو 2008 سمت گیربکس

09136005049
شهرک صنعتی

WWW.ZR-CO.COM