شماره آگهی : 328591

گچ کاری متری وچکی انجام داده می‌شود

شماره تماس : 09123108652

سلام
گچ کاری متری وچکی انجام داده می‌شود و انواع ابزارها مثل دندان موشی و گلویی و در محدوده شهریار اندیشه رباط‌کریم و تهران و حومه