شماره آگهی : 328596

تخریب ساختمان

شماره تماس : 09034153510

تخریب ساختمان نو وکلنگی
تخریب انواع سازه ساختمان از قبیل دیوار وکاشی‌ وموزاییک وغیره
مجهز به انواع تجهیزات وکارگران ماهر ومتخصص