شماره آگهی : 328603

خدمات ماساژ. ( آقایان . تجربه ای شیرین بانوان )

شماره تماس : 09307998965

خوشبختانه فرهنگ ماساژ در جامعه ی ما به صورت روز افزون جای پای خود را باز میکند.
به عنوان شخصی که اطلاعاتی در این زمینه دارم همه را اعم از آقا و خانم
پیر و جوان ، سالم و بیمار . افسرده و سرحال، در هر مقطع شغلی دعوت میکنم به اینکه حداقل یکبار تجربه ای از ماساز داشته باشند.
اطمینان میدهم تجربه ای متفاوت برایتان باشد.
این امر مختص افراد ثروتمند جامعه نیست.
هر قشری از مردم حق تجربه ای حتی یکبار را دارند.
منتظر حضور گرمتان هستم
به همکار خانم جهت ارائه خدمات به بانوان نیازمندم.
درصورت عدم آشنایی آموزش داده میشود.