شماره آگهی : 328866

ماشین کشنده اکتروس 1844

شماره تماس : 09055791141

فروش ماشین کشنده اکتروس 1844
مدل 1385
رنگ سفید
کارکرد : 1500
تازه تعمیر به شرط
کارشناس فروش :
پورقلی 09055791141