شماره آگهی : 328869

فروش فوری قبر در قطعه۱۰

شماره تماس : 09382353952

قبر فوق در مکانی ارام و دنج نزدیک اب پارک ماشین راحت و بدون ترافیک .قابلیت ۳ طبقه کردن هم دارد