شماره آگهی : 328937

زمین 310 متری بافتمسکونی روستا

شماره تماس : 09113007590

زمین 310 متر بافت مسکونی . سه نبش. بر حدود 23 . دور دیوار . دارای امتیاز آب . کوچه 8 و 6 متری . موقعیت مکانی عالی . زمین دارای درخت های میوه که محصول میدن .
موقعیت مکانی مناسب برای :
1-خونه باغ
2- سوله
3- منزل مسکونی
4- تقسیم کردن به دو قواره مجزا جهت سرمایه گذاری