شماره آگهی : 328959

مشاوره ورزشی یکتا

شماره تماس : 09126855596

ارائه برنامه ورزشی و تغذیه افزایش و کاهش وزن زیر نظر اردشیر یکتا دارنده حکم مربی‌گری از فدراسیون جمهوری اسلامی
حکم اصلاح ناهنجاری های عضلانی، اسکلتی و حرکتی، حرکت شناسی، نقش هورمون در سازگاری بدن،
09126855596، 09365153209
ادرس اینستاگرام : fitness_yekta