شماره آگهی : 329044

نظافتی تنظیفی در ارومیه

شماره تماس : 09026287015

شرکت خدماتی نظافتی ارومیه
ارائه خدمات نظافتی در ارومیه
اعزام نظافتچی خانم و اقا در ارومیه
تلفن های تماس
044-32766666
044-32754452
شماره تماس
09026287015