شماره آگهی : 329098

فروش قبر

شماره تماس : 09191770347

قبر در قطعه 5 بهشت زهرا 50 ساله با جواز 3 طبقه