شماره آگهی : 329138

قبر برای فروش

شماره تماس : 09125855043

امامزاده طاهر کرج مکانی است که مزار هنرمندان بنامی همچون استاد بنان ، پوران ، آقاسی ، تقی ظهوری ، دلکش و بسیاری دیگر از مشاهیر ایران در آنجا قرار دارد . همچنین منظره کلی این مزارستان به قدری زیباست که انسان در آنجا احساس تنهایی و ناراحتی نمیکند