شماره آگهی : 329277

خانه سالمندان در اقدسیه

شماره تماس : 02122734919

بهترین خانه سالمندان در اقدسیه، محله اَقْدَسیه، یکی از محله‌های اعیان‌نشین شمال شرق تهران و منطقه شمیران است.بهترین خانه سالمندان در اقدسیه در این محله خانه سالمندان نورسته می باشد. این محله در منطقه ۱ شهرداری تهران و شهرستان شمیرانات واقع است.

بهترین آسایشگاه سالمندان در اقدسیه خانه سالمندان تورسته، خیابان اقدسیه (برادران شهید موحد دانش) در شرق از میدان اقدسیه در انتهای بزرگراه ارتش آغاز شده، در میانه راه خیابان آجودانیه را قطع می‌کند و در غربی‌ترین نقطه به سه‌راه اقدسیه در تقاطع خیابان پاسداران منتهی می‌شود. این محله از شمال با آجودانیه و کاشانک، از غرب با فرمانیه، از شرق با اراج و از جنوب با میدان نوبنیاد همسایه است.

۲۲۷۳۴۹۱۹-۲۲۷۳۴۹۲۳-۲۲۷۳۴۹۲۲- همراه : 09123110680
نیاوران – خیابان مقدسی(مژده) خیابان محمود احمدی زمانی-بن بست نوید-پلاک ۳