شماره آگهی : 329803

مشاور حقوقی

شماره تماس : 09358940656

*نماینده شرکت های خصوصی*

1:توانایی انجام کلیه امور مشاوره در کلیه زمینها

2:تنظیم لوایح حقوقی وکیفری ، دفاعیات ، جوابیه ، اظهارات،

3:تنظیم انواع قراردادها ،

4:امادگی هم کاری در تمامی زمینها با افراد وشرکتها به صورت موردی ویا سازمانی

*«09358940656»*