شماره آگهی : 330444

خانه سالمندان در قیطریه

شماره تماس : 02122734919

بهترین خانه سالمندان در قیطریه، خانه سالمندان نورسته می باشد. این محله با مساحتی معادل ۱٬۵۲۷۱۱۶ کیلومتر مربع در منطقه ۱ شهر تهران واقع شده‌است. محدوده فعلی این محله از شمال به خیابان قیطریه، بلوار صبا و شمال پارک قیطریه، از جنوب تا محدوده جهانتاب، از شرق به بلوار قیطریه و شرق پارک قیطریه و از غرب به خیابان شریعتی منتهی می‌گرددایستگاه متروی قیطریه راه دسترسی به این محله است.
یهترین اسایشگاه سالمندان در قیطریه، اسایشگاه سالمندان نورسته ، این مرکز راهی دوطرفه به سمت منزل و بیمارستان قرار داده است بطوریکه حد فاصل میان بیمارستان تا منزل بوده است .به این ترتیب که بیماران ترخیصی از بیمارستان که دوره ی نقاهت خود را سپری می کنند. به جای سکونت در منزل در این مرکز از تمامی امکانات توانبخشی بهره برده و آماده ی بازگشت به کانون خانواده می شوند.

۲۲۷۳۴۹۱۹-۲۲۷۳۴۹۲۳-۲۲۷۳۴۹۲۲- همراه : 09123110680
نیاوران – خیابان مقدسی(مژده) خیابان محمود احمدی زمانی-بن بست نوید-پلاک ۳