شماره آگهی : 330743

ه رنگ نما و داخلی ساندورا هادی کملیون

شماره تماس : 09120533905

رنگ سفید براق »»»»گالن ۳۵۰تومان - حلب ۱۷۵۰ تومان
رنگ سفید نیم براق»»»گالن ۳۱۰ تومان -حلب ۱۵۵۰ تومان
رنگ سفید مات»»» گالن ۲۸۵ تومان - حلب ۱۳۰۰ تومان
ارسال‌ مستقیم از کارخانه حذف واسطه

سفارش جزیی و کلی