شماره آگهی : 330773

وام اشتغال ۴ درصد ۱۰۰ میلیونی

شماره تماس : 09381915157

ضامنین :یک کارمند دولتی و یک جواز کسب
بانک کشاورزی کمالشهر کرج بازپرداخت ۸۴ ماهه
وام اشتغال زایی بهزیستی