شماره آگهی : 330800

کمد بایگانی ریلی تبریز

شماره تماس : 09918586504

شرکت نیلپر صنعت پویا متخصص در طراحی و تولید انواع کمدهای نگهداری اسناد و قفسه های کالا می باشد.
کمد بایگانی ریلی که با نام کمد بایگانی فلزی - سیستم بایگانی ریلی - کمد ریلی بایگانی - فایل ریلی - فایل آرشیو - آرشیو ریلی - کمد ریلی - قفسه ریلی - مجری شناخته می شودکمدی است که در جهت بهینه سازی فضا استفاده می شود و حدود 80 درصد فضای بیشتر نسبت به حالت سنتی می دهد .
کارشناسی از محل در اسرع وقت - تهیه نقشه و برآورد قیمت در اسرع وقت