شماره آگهی : 330809

جرثقیل سه تن دکل بلند

شماره تماس : 09011052515

حمل و انتقال کلیه ماشین آلات صنعتی کشاورزی ساختمانی و پزشکی خصوصا مواردی که نسبت به جابجایی حساسیت خاصی دارند که علاوه بر تجربه نیازمند علم و آگاهی و اطلاعات کاربردی میباشد