لوازم مورد نیاز:
  • چرم مصنوعی یا فوم برای بدنۀ جامدادی (می‌توانید از پارچه‌های ضخیم دیگر نیز برای تهیۀ این جامدادی استفاده کنید)
  • زیپ 20 سانتی‌متری
  • دکمه‌های رنگی
  • تکه پارچه‌های رنگی

ابتدا دو تکه پارچه برای بدنۀ جامدادی با استفاده از الگوهای چاپ شده یا به شکل دلبخواه خود برش بزنید. یکی از این تکه‌ها روی جامدادی و دیگری پشت آن است. 
 آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی

تکۀ روی جامدادی را بردارید و روی آن یک خط برای دهان عروسک بکشید. این خط را به پشت پارچه نیز منتقل کنید.
آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی

 سپس از روی پارچه دور تا دور خط دهای عروسک را به اندازۀ 6 میلی‌متر در هر طرف برش بزنید و یک مستطیل از پارچه بیرون بیاورید. 
 آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی
مطابق شکل زیپ را از پشت پارچه زیر  قسمت خالی شده قرار دهید طوریکه خط وسط زیپ دقیقاً وسط مستطیل خالی شده قرار بگیرد. 
 آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی

دور تا دور زیپ را به فاصلۀ کم از لبه‌های مستطیل بدوزید.

آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی
دو دایره برای چشم عروسک از پارچۀ نمدی یا پارچه‌های رنگی دیگر ببرید و با چسب مایع بالای دهان عروسک بچسبانید. سپس دور تا دور چشم‌ها را بدوزید و دکمه‌های رنگی را وسط چشم‌ها بدوزید. 
 آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی

می‌توانید تکه‌های تزیینی دیگر را نیز دلبخواه خود روی پارچه بدوزید. تکۀ پشت جامدادی را روی تکۀ روی آن بگذارید طوریکه روی آنها به سمت هم باشد و دور تا دور آنها را به فاصلۀ 1 سانتی‌متر از لبه به هم بدوزید.
در قسمت‌های منحنی مطابق شکل مثلث‌های کوچکی از اضافه ‌درز برش بزنید. این کار باعث می‌شود که جامدادی راحت‌تر برگردد.زیپ را باز کنید و جامدادی را به رو برگردانید.
می‌توانید تکه‌های تزیینی دیگری مثل پاپیون به این جامدادی اضافه کنید!

آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی


آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی

آموزش تصویری درست کردن جامدادی عروسکی      
منبع: کوک