در اینجا شما را با دوخت و تهیه گل سرهای زیبای دخترانه آشنا می کنیم.

آموزش تل و گل سر های زیبا
پارچه را به عرض 5 سانت و به طول سر کودک ببرید و روی آن را به صورت هفت هشتی (زیگزاگ) کش دوزی کنید.
آموزش تل و گل سر های زیبا
نوار کشدوزی شده را به صورت مارپیچ جمع کرده و با چسب حرارتی، بچسبانید.
آموزش تل و گل سر های زیبا
آموزش تل و گل سر های زیبا
آموزش تل و گل سر های زیبا

دو تکه فوتر سبز به شکل برگ بریده و زیر گلها قرار دهید و روی یه تکه لای چسبی همه رو محکم با چسب حرارتی بچسبانید.
آموزش تل و گل سر های زیبا

روی یک کش آماده یا کش معمولی، گلها را بچسبانید و روی آن یک تکه لای چسبی دیگر برای نرمی بیشتر قرار دهید.

آموزش تل و گل سر های زیبا
می توانید به جای کش، یک گیره مو به پشت گلها بچسبانید.
آموزش تل و گل سر های زیبا
منبع: تار و پود