چرا کودکتان شما را دور می زند؟ محمود بیات روانشناس عمومی اظهار داشت: دروغ گویی یکی از رفتار های شایع در میان کودکان بوده که به دلیل تحریف و پنهان حقیقت گفته شده و معمولاً در سن قبل از 3 سالگی کودک بدون شناخت از معنی و حدومرز دروغ اقدام به گفتن مطالب غیر واقعی و اغراق آمیز می کند.

همزمان با افزایش سن کودک قدرت مهارت او بالا رفته و قادر بوده تا اشتباه خود را به دوش کسی دیگر انداخته تا خود را بی گناه نشان دهد.


دروغ گویی کودکان به دلایل بسیاری از جمله الگوبرداری از رفتار والدین، حقارت، عدم اعتماد به نفس، اختلالات شخصیت صورت گرفته و دارای نشانه هایی نظیر استرس، حرف های متناقض، آب و تاب در تعریف موضوع است.


هرگز والدین نباید کودک خود را دروغ گو خطاب کرده و باید برای گفتن حقیقت هر چند که به ضرر والدین باشد نیز او را مورد تشویق قرار داده و فواید راست گویی و مضرات دروغ گویی را به او یاد دهند.
باشگاه خبرنگاران