دلایل دروغ گویی کودک چیست؟  ناهید ازغندی روان‌شناس کودک اظهار داشت: دلایل دروغ گویی در کودکان بسیار متعدد بوده که از مهم‌ترین آن‌ها تفاوت میان واقعیت و تخیل و به دنبال آن به زبان آوردن ذهنیات اوست.

وی افزود: گاهی بچه‌ها به منظور سنجش واکنش والدین نسبت به دروغ، مرتکب این رفتار شده که در این شرایط پدر و مادر باید سعی کرده تا تمرکز کودک را از دروغ به راست گویی تغییر دهند.

ازغندی بیان داشت: دروغ گویی در کودکان نشانه عدم امنیت روانی بوده و او با توسل به این رفتار، به اشتباه سعی در افزایش امنیت و کسب آرمش می‌کند و همچنین والدین نیز الگوی مستقیمی برای کودک در آموزش راست گویی برای آنان هستند.

این روان‌شناس کودک در پایان گفت: افزایش عزت نفس در کودک باعث کاهش دروغ گویی و به دنبال آن حقارت بر تشدید این رفتار منجر می‌شود، همچنین نقش محیط اجتماعی در شکل گیری شخصیت وی بسیار موثر بوده و تعاملات اطرافیان بویژه والدین تأثیر مستقیمی بر رفتارهای کودکان دارد.

باشگاه خبرنگاران