ترس از لوس شدن نباید مانع از محبت به کودک شود مجتبی کاشانی روان‌شناس و مشاور اظهار داشت: تربیت فرزندان یکی از اولویت‌های اصلی والدین بوده که در شکل گیری شخصیت کودک نیز تأثیر داشته و بدیهی است که پدر و مادر همواره خواهان داشتن فرزندانی شاداب و دارای اعتماد به نفس بالا هستند.

ترس از لوس شدن نباید مانع از محبت به کودک شود

وی گفت: یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که والدین دچار آن شده‌اند این است که به دلیل ترس از لوس شدن کودک به آن‌ها محبت کافی نداشته تا مبادا انتظارات کودک افزایش پیدا نکند در حالی که محبت به هیچ وجه باعث لوس شدن و تربیت ناصحیح کودک نخواهد شد.

محروم ساختن کودک از محبت باعث آسیب‌های روانی در کودک می‌شود و از طرفی محبت واقعی صادقانه به فرزندان نیز نباید بی‌حد و مرز باشد و در واقع توجهات نامناسب، پذیرش بی‌قید و شرط تمامی خواسته‌های کودک همچنین خرید‌های افراطی برای او موجب لوس شدن کودک خواهد شد.

محبت بجا و به اندازه کمک به رشد شخصیت کودک می‌کند و والدین باید بیاموزند که محبت واقعی با توجهات افراطی و برآورده سازی خواسته‌های بیش از حد برای فرزند خود نیز دارای تفاوت بوده و بچه‌ها در صورتی که احساس کنند که صادقانه دوستشان دارید، احساس امنیت خواهند کرد.
باشگاه خبرنگاران