روزانه چه تعداد کودک اووردوز می شوند؟!  براساس این دستورالعمل، خواب کافی با بهبود دقت، رفتار، یادگیری و سلامت جسمی و روانی در هر سنی مرتبط است.

همچنین خواب ناکافی با افزایش خطراتی همچون چاقی، دیابت، تصادف، افسردگی در نوجوانان و خودآزاری ازجمله اقدام به خودکشی مرتبط است.

این توصیه‌ها نتایج بررسی شواهد علمی از تاثیر طول مدت خواب بر سلامت افراد است. بر این اساس محققان به مدت زمان خواب مورد نیاز برای طیف‌های مختلف به شرح زیر رسیده‌اند:

 خواب کافی، ضامن سلامت کودک

ـ 12 تا 16 ساعت خواب از‌جمله چرت‌زدن برای نوزادان بین چهار تا 12 ماه. نوزادان زیر چهار ماه شامل این توصیه‌ها نمی‌شوند، چراکه آنها دارای طیف گسترده‌ای از الگوهای خواب طبیعی هستند.

ـ 11 تا 14 ساعت خواب از‌جمله چرت‌زدن برای کودکان یک تا دو ساله.

ـ ده تا 13 ساعت خواب از‌جمله چرت‌‌زدن برای کودکان سه تا پنج ساله.

ـ 9 تا 12 ساعت خواب برای کودکان شش تا 12 ساله.

ـ هشت تا ده ساعت خواب برای نوجوانان در سنین بین 13 تا 18 سال.

جام جم