ساخت یک هلی‌کوپتر زیبا با بطری پلاستیکی
وسایل مورد نیاز:
بطری پلاستیکینی پلاستیکیمنگنهتوپ پینک پونگسوزن ته گردمنگنه
ساخت یک هلی‌کوپتر زیبا با بطری پلاستیکی
خب، دست به کار می شویم؛ ابتدا به وسیله یک وسیله نوک تیز مانند قیچی، درب بطری را سوراخ می کنیم.
ساخت یک هلی‌کوپتر زیبا با بطری پلاستیکی
ما به دو قسمت بطری احتیاج داریم، یکی بخش بالایی بطری که به درب، متصل است و دیگری، یک نوار باریکی که از دور بطری باید بریده شود.
ساخت یک هلی‌کوپتر زیبا با بطری پلاستیکی
حالا به سراغ نی ها می رویم و آنها را به شکل زیر برش می دهیم:
ساخت یک هلی‌کوپتر زیبا با بطری پلاستیکی
سه قسمت سرکج نی را برداشته، یکی را داخل در بطری فرو می کنیم، دومی و سومی را با منگنه، به قسمت باریکی که از بطری برش داده بودیم، به شکل زیر  منگنه می کنیم. دو قسمت صافی که از نی برش داده بودیم، برای ملخ هلی کوپتر است، آنها را با سوزن ته گرد به یکدیگر، متصل می کنیم.
ساخت یک هلی‌کوپتر زیبا با بطری پلاستیکی
حال، قسمت بالایی بطری را روی پایه، منگنه می کنیم.
ساخت یک هلی‌کوپتر زیبا با بطری پلاستیکی
سپس، توپ را داخل قسمت خالی، فرو می کنیم. ملخ هلی کوپتر را هم به آن متصل می کنیم.
ساخت یک هلی‌کوپتر زیبا با بطری پلاستیکی
تهیه و تنظیم: تابناک باتومنبع: recycled-things