امروز تصمیم داریم شما را با مراحل دوخت یک جامدادی زیبا به شکل ماهی آشنا کنیم. وسایل مورد نیاز برای این کار بسیار ساده است؛ پارچه در رنگ‌های دلخواه، نخ و سوزن، بند برای بسته شدن دهان ماهی.

تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
ابتدا الگوی زیر را روی کاغذ یا مقوا پیاده می‌کنیم.
تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
سپس الگوها را روی پارچه برش می‌زنیم.
تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
حالا نوبت فلس‌های ماهی است، آنها را به شکل زیر برش زده و دو تا دو تا به هم می‌دوزیم. 
تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
فلس‌ها را در جای خود متصل می‌کنیم.
تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
حالا نوبت باله‌های ماهی است که به شکل زیر، آنها را دوخته و به ماهی متصل می‌کنیم.
تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
دو بندینک در دو طرف دم ماهی برای قرار دادن بند جامدادی، می‌دوزیم و دو قسمت ماهی یعنی بخش زیر و روی آن را به یکدیگر وصل می‌کنیم. در قسمت دهان ماهی، جایی را برای قرار دادن نخ و یا کشی که دهانه‌ی جامدادی را به وسیله‌ی آن بسته نگه داریم، قرار می‌دهیم.
تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
برای چشم ماهی، از پارچه‌های دورریز و یا چشم‌های آماده، استفاده می‌کنیم. 
تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
تصاویر: آموزش ساخت جامدادی به شکل ماهی
تهیه و تنظیم: تابناک باتو icreativeideas: منبع